miércoles, 15 de junio de 2011

Sr.Alcalde: ¿Cándo as Ruás que cruzan o Centro da Vila terán ...

Este correo ha sido enviado mediante http://www.aguarda.es desde  copyquisqueya@hotmail.com>

 Sr.Alcalde:
¿Cándo as Rúas que cruzan o centro da Vila todas elas terán como outras rúas:ZOAS DE MINUSVALÍA(non hai ningunha),ZOAS DE CARGA E DESCARGA(hai unha moi mal situada)e ZOAS AZÚIS(non hai ningunha)?
¿Porqué non se lle solicita a o Servicio Provincial de Estradas todas éstas medidas e tamen que todas éstas Rúas se incluyen en unha ZOA 30 para beneficio e seguridade dos Veciños?
¿Terá que pasar outro Suceso Mortal pra que tal vez se digne en resolver ditos problemas?
Antonio J. Uris Alonso, Veciño e Colabourador de STOP ACCIDENTES.

No hay comentarios: