sábado, 19 de febrero de 2011

ROTULADO DA RÚA IRMÁNS NOIA.


De acordo, e ao amparo do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Esquerda Unida de A Guarda ante o Concello , desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción:
Esquerda Unida é ata día de hoxe o único partido político que intenta que se cumpra ca Lei da Memoria Histórica en A Guarda e no Baixo Minho.
Temos presentados varios escritos e o actual grupo de Goberno fai caso omiso das propostas presentadas.
No ano 1999 no mes de agosto, Esquerda Unida presentou no concello unha moción para recoñecer os méritos de Manuel Noia Xil, Antolín Peniza, Ermelindo Portela, para conseguir a estrada que hoxe ten o nome de Irmáns Noia.
Lembramos que no Bº da Guía, na primeira casa a esquerda baixando a praia Area Grande, existe unha placa na fachada co nome antigo.
Dende Esquerda Unida SOLICITAMOS:
Que rotulen a rúa nos seus dous extremos co nome actual Irmáns Noia.
Que se eliminen tódolos símbolos fascistas no Concello.
A Guarda a 17 de febreiro 2011

No hay comentarios: