martes, 15 de febrero de 2011

OXE 15 DE FEBREIRO PARTICIPA ....

Oxe, 15 de febreiro (Día do Consumidor), organizase un apagón xeral de electricidade en tódolos fogares de España como protesta ante a subida abusiva da electricidade aprobada polo Goberno.

A Cidadanía ten que loitar ante as practicas abusivas das compañías eléctricas e consentidas polo Goberno como:
1. Pagar o recibo cada mes (Toman a lectura de consumo cada dous meses estimando o consumo de un mes e así negocian co diñeiro da cidadanía durante seis meses)
2. Aumento das tarifas de súpeto un 10%.
3. Cerre de oficinas de atención aos clientes.
4. O mantemento das instalacións é insuficiente.
5. Escasa inversión para modificar as instalacións antigas sobre todo no rural que sofren grandes caídas de tensión.
6. Caótica atención aos clientes cando teñen algunha queixa que realizar.
Como consumidores e clientes das compañías eléctricas participa desta iniciativa que comeza as 22 horas con unha duración mínima de 5 minutos.
                       P A R T I C I P A

No hay comentarios: