viernes, 15 de julio de 2011

SR.ALCALDE :¿Porqué os conductores dos vehículos e camións do Concello de A Guarda siguen circulando en eles SIN ABROCHARSE O CINTURÓN DE SEGURIDADE?.

 SR.ALCALDE :

¿Porqué os conductores dos vehículos e camións do Concello de A Guarda siguen circulando en eles SIN ABROCHARSE O CINTURÓN DE SEGURIDADE?.
Teñolle dito que SÓLO poden circular sin Cinturón de Seguridade en poboado os conductores e pasaxeiros dos vehículos en Servicio de Urxencia(Reglamento de Circulación,RD 1428/2003,do 21 de novembro, artic.119.2-C).
FAGA CUMPLIR A LEY,xa que Vostede no seu vehículo SI abróchase o Cinturón,e a quen a non a cumpla sea sancionada/o.


Antonio J. Uris Alonso, Veciño e Colabourador de STOP ACCIDENTES.

Un buen consejo de www.srtaprudencia.es

No hay comentarios: