miércoles, 27 de abril de 2011

Os arredeores da Rúa SANTO DOMINGO DE GUZMÁN e os xardíns donde se atopa o Monumento na PRAZA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN encontranse en total abandono.

 De acordo, ao amparo do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Esquerda Unida de A Guarda ante o Concello , desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción:

LIMPEZA DO XARDÍN RÚA STO. DOMINGO DE GUZMÁN.
Moita inauguración a bombo e platillo no irmandamento protocolar dos concellos de Santo Domingo e A Guarda, a día de hoxe os arredores da rúa antes mencionada, xardíns onde se atopa o monumento Praza Sto. Domingo de Guzmán encóntranse en pleno abandono.
Esta rúa e frecuentada por cidadáns que pasean polo entorno e algúns levan súas mascotas a facer súas necesidades, e os donos non recollen as deposicións.
Ademáis dos desperfectos a causa do total abandono e deixadez do concello.
Dende Esquerda Unida solicitamos:
Saber quen paga o alumbrado Público, quen corre ca limpeza e conservación dos mencionados xardíns.
Se as competencias son municipais, esperamos das autoridades que tomen as medidas oportunas para súa limpeza e conservación do entorno público.
A Guarda a 27/04/2011
Asd. José Antonio González Morais.

No hay comentarios: