miércoles, 6 de abril de 2011

ESQUERDA UNIDA PRESENTA UNHA MOCIÓN PROPONDO Á LIMPEZA E ARRANXO DA CAMIÑO DA CANTEIRA.

De acordo, e ao amparo do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Esquerda Unida de A Guarda ante o Concello, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción:

LIMPEZA E ARRANXO DO CAMINHO DA CANTEIRA.
Tódolos días moitos vecinhos da cruzada baixan por este caminho, dende san Caetano ata a fonte santa Catalina. O caminho na actualidade está sen limpar, sendo seu estado de conservación lamentable. Lembrámoslle que nos arredores da fonte santa Catalina o estado de conservación, e limpeza da vergonha.
A Cruzada existe e a rúa San Caetano tamén, dean un paseo e verán os buratos pasando a capela.
Dende Esquerda Unida solicitamos do concello:
Que se limpe o caminho, e se pode ser antes do verán se acondicione axeitadamente.
A Guarda a 05 de Abril 2011.
Asdo.: José Antonio González Morais

No hay comentarios: