miércoles, 23 de marzo de 2011

ESQUERDA UNIDA / A GUARDA PIDE :...

De acordo, e ao amparo do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Esquerda Unida de A Guarda ante o Concello , desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción:

PLANTAR CHOPOS NO Bº DA PASAXE EN CAMPOSANCOS
Ao responsable de Medio Ambiente do concello e a seu Presidente lémbrolles que xa é hora de que reponhan os dous chopos que a empresa de Tragsa rómpeo ou fixo secar cando indiscriminadamente fixeron os montes de area na explanada das docas do Bª da Pasaxe – Camposancos, que foi extraída do río Minho por medio:
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Dirección General de Sostenibilidade de la costa y del Mar.
Servicio Provincial de Costas de Pontevedra.
ACTUACIONES EN LA COSTA
Dragado del canal del Ferry Internacional A Guarda- Camimha – Provincia de Pontevedra y Viana do Castelo.
Inversión de 428.443,9 €
Dende Esquerda Unida solicitamos:
Que o Concello faga os tramites oportunos ante o Ministerio, para que o antes posible se recupere o entorno e se planten os dous Chopos, aniquilados pola neglixencia da empresa Tragsa.
Que se coloquen mesas e bancos para que a cidadanía poida gozar do entorno.
A Guarda a 21 de marzo do ano 2011

No hay comentarios: