martes, 14 de diciembre de 2010No porto, rúa sen pintar.So falta estacionar na zona verde.

De acordo, e ao amparo do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Esquerda Unida de A Guarda ante o Concello , desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción:

Varios colectivos tenhen proposto que o Concello promova o vehículo grúa, para a retirada de turismos mal estacionados, ou abandonados exemplo Stop Accidentes da Guarda.

Que os terreos que propón Esquerda Unida sexan nos arredores da piscina municipal e conten con: Cerre perimetral, iluminación, asfaltado da parcela, recollida de augas, circuíto vixiado por TV, lector de matrículas etc.

Existindo ordenanza no concello de A Guarda para tal fin

Dende Esquerda Unida solicitamos:

Revisión é actualización da mencionada ordenanza.

Que o Concello habilite os terreos para facer o parque para depositar os vehículos

Que solicite a Deputación as axudas necesarias para mercar a grúa, e acondicionamento da parcela.

Que este servizo sexa público e non privado.

No hay comentarios: