martes, 30 de noviembre de 2010

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA A FALLA DE SEGURIDADE PARA OS CIDADÁNS

De acordo, e ao amparo do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, Esquerda Unida de A Guarda ante o Concello , desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Cando un pasea polo pobo atopámonos con algunhas dificultades e ponho como exemplo a falta de seguridade para os cidadáns, cando algún edificio está en construción ou en reparacións.

As empresas tenhen que cumprir cas normas de seguridade para seus traballadores así como para os viandantes, tráfico etc.

Dende o Concello vostedes non cumpren ca normativa e miran cara a outro lado, a seguridade vial para a cidadanía non lles importa e dan preferencia ao tráfico rodado de turismos, motos, camións etc.

Ponho como exemplo as obras que están na Rúa Galicia, que impiden o paso as persoas, por ter o paso da beirarrúa impedido e tendo preferencia a circulación de vehículos. Obra no edificio de Sousa.

Se por descoido temos un accidente ¿Quen será o responsable?

Dende Esquerda Unida Solicitamos:

Que o responsable de obras, e responsable de tráfico se coordinen e tomen as medias axeitadas para a protección da cidadanía, polas molestias das obras e arranxos en todo o pobo.

Que tomen as medidas necesarias para desviar a circulación, na Rúa Galicia en dirección Tui, e ponhan unha beirarrúa provisional para a cidadanía.

A Guarda a 29 de novembro do ano 2010.No hay comentarios: